South Hospital

Address:

96, M.I.G, Barra-3, Near Shastri Chowk

City:

Kanpur

State:

UTTAR PRADESH

Phone:

0512-3277588