Paramitha Childrens Hospital Pvt. Ltd.

Address:

H.No.3-112, Hanumannagar, Chaithanyapuri,Dilsukhnagar

City:

Hyderabad

State:

Telangana

Phone:

040-24141278