Matrika Dr. Kalpana's Hospital

Address:

6 - 3 - 1100/2, T. Nagar, Somajiguda

City:

Hyderabad

State:

Telangana

Phone:

040-23404038