Please select your state and city to view the hospital list

List Of Cashless Hospital of Network For- Bijapur, KARNATAKA

1

Choudhari Hospital

Near LIC Office, Shikarkhana Road

Ph:08352-243727

2

Kembhavi Eye hospital

Shaivaji Chowk, Kavali Gate

Ph:08352-254695

3

Svaasthya Health City Hospital

Health City, 107/2B, Bhutnal Nh-13, Solapur Bypass Road, Next To Rathna Palace

Ph:08352-260627

4

Vaibhav Orthopaedic & Trauma Care Centre

Mukund Nagar Station Road, Near Madhuvan

Ph:08352-244436