Kar Vision Eye Hospital

Address:

Plot No -38, HIG,Gangadhar Meher Marg, Jayadev Vihar, Bhubaneswar - 751013; Dist Khorda; State: Orissa

City:

Bhubaneswar

State:

Odisha

Phone:

STD(0674) Tel: 2300557 Fax: 2300657