Ghiya Hospital

Address:

Sector - 12, Main Road

City:

Jaipur

State:

RAJASTHAN

Phone:

2547279 , 2721260