Lakshmi Hospital

Address:

No.47 & 51

City:

Chennai

State:

TAMIL NADU

Phone:

24851573/ 1373