Dr.Babasaheb Ambedkar Vaidykiya Pratishthan Sanchlit, Dr.Hedgewar Rugnalaya

Address:

Gajanan Maharaj Mandir

City:

Aurangabad

State:

MAHARASHTRA

Phone:

2331195, 2321239