Adarsha Hospital (Unit of Adarsha Shathavahana Medicare Pvt. Ltd.)

Address:

2-8-85,Beside Padmanayaka Kalyanamandapam, Mukarampura,Karim Nagar, Telangana - 505001

City:

Karimnagar

State:

Telangana

Phone:

STD : 0878-2247733 FAX : 2247734