Mahatme Eye Bank Eye Hospital

Address:

2163, C, Chintaman Nagar, Near Rajiv Nagar, Somalwada, Nagpur 440025 Dist Nagpur Maharashtra

City:

Nagpur

State:

MAHARASHTRA

Phone:

STD(0712) Tel: 2289101 Fax: 2242202