Vasan Eye Care Hospital**

Address:

D.No: 8-13-7, C/O Sri Vijayalakshmi Street, Beside Titan Show Room, Old Gajuwaka, Visakhapatnam Visakhapatnam, Andhra Pradesh 530026

City:

Visakhapatnam

State:

ANDHRA PRADESH