Saurabh Eye Hospital**

Address:

Bafna, Tower, Shahid Park, Free Ganj Ujjain, Madhya Pradesh 456010

City:

UJJAIN

State:

MADHYA PRADESH

Phone:

2516677