Paras Hospital**

Address:

Sec Iv/130, Vaishali Ghaziabad, Uttar Pradesh 201010

City:

RAJENDRA NAGAR

State:

UTTAR PRADESH