Dr. Thakur Hospital**

Address:

121, Vidya Bhuvan, Keluskar Road, Shivaji Park Mumbai, Maharashtra 400028

City:

Mumbai

State:

MAHARASHTRA

Phone:

24475174