Tirath Ram Hospitals Pvt. Ltd.**

Address:

166-68/20, Basai Road Gurgaon, Haryana 122001

City:

GURGAON

State:

HARYANA

Phone:

2310649