Krishna Hospital & Trauma Centre**

Address:

J-85 , Patel Nagar Ghaziabad, Uttar Pradesh 201001

City:

GHAZIABAD

State:

UTTAR PRADESH

Phone:

2711259