Brij Medical Centre Pvt Ltd

Address:

94, E-BLOCK, PANKI, KANPUR

City:

Kanpur

State:

UTTAR PRADESH

Phone:

0512 - 2262150 / 2262861 / 2263399