Imperial Hospital

Address:

NEAR KANWATIA CIRLCE, SHASTRI NAGAR

City:

Jaipur

State:

RAJASTHAN

Phone:

0141 - 2304592