Adyar P M Hospital & Research Centre

Address:

58,Lattice Bridge Road,Adyar,Chennai

City:

Chennai

State:

TAMIL NADU

Phone:

24422001,000000