Dharam Dutt City Hospital

Address:

NEAR SOODHARAM KATA, GANDHINAGAR, PILLIBHIT ROAD

City:

Bareilly

State:

UTTAR PRADESH

Phone:

0581 - 2543660 / 2549246