DR. SUBODH MEHTA'S ADVANCED ORTHOPEDIC CENTRE - THANE

Address:

Pasaydan, Next to Dnyanraj Sabhagruha, Sant Dnyaneshwar Marg, Near TMC Bldg,Panch Pakhadi

City:

THANE

State:

MAHARASHTRA

Phone:

[022]25424222