Dr. Bhoom Reddy Hospital

Address:

D. No. 3-4-69 Civil Lines Road Karim Nagar 505001

City:

Karim Nagar

State:

TELANGANA