J. L. Rohatgi Hospital

Address:

No. 117/52 Sarvodaya Nagar Kanpur 208005

City:

Kanpur

State:

UTTAR PRADESH

Phone:

2297605,2297234