Ayush Hospita & Trauma Care Pvt. Ltd.

Address:

Plot No. 13-14M Bhoi Nagar Acharya Vihar Bhubaneshwar 751022

City:

Bhubaneshwar

State:

Odisha

Phone:

2545001,2545002